تصاویر انتخابی

بهر ایران نقشه سازی ممنوع

مثنوی های جدید بسته خبری

 

#علیانوشت   #تکرارهشدار

ما که گفتیم بهرایران نقشه سازی نکنید

هیچگاه بر کشور ما دست درازی نکنید

آنچنان برهم زنیم مانقشه های شومتان

میکشیم حقوق مردمان را ازحلقومتان 

مردم ایران همیشه گوش بفرمان هستند

برای دفاع از انقلاب همه صف بستند

بارها از ولایت فقیه سیلی خورده اید

بارها خفت و خواری باخودتان برده اید

بارها تا خواستید فتنه گری ها بکنید 

آشوب و هنجار شکنی هاراپرپا بکنید

خودتان را آماده ی یک کودتا بکنید

مردم را برای این نقشه ها فدا بکنید 

مدل سوریه را در ایران اجرا بکنید

مثل عراق ایران را غرق ماجرا بکنید

امابازهم روسیاه هر دو دنیا شده اید

اسیر هوشمندی رهبری دانا شده اید

اینبارهم بااشاره رهبری رسوا شدید

پشت نقاب زمان ولیکن هویدا شدید

با ندای سیدعلی ،صف مردم شد جدا

از مسیر دشمن و فتنه جوی نام آشنا 

مردمان تا نوای مرشدخود را شنیدند

 همه از این اعتراض چشم پوشیدن 

تا ببندند مسیر نفوذ دشمنان دین 

که نشود ویرانه تمامی این سرزمین

مردم گرچه گله منداین قضایاهستند

از وضعیت بدگرانی ها هم خسته اند

اگر چه مخالف آشوب و اغتشاش اند

مخالف کاشتن مزرعه با خشخاش اند

هرچندکه این مردم اسیر گرانی شده

سرگردان از قیمت های پلکانی شده 

هر روز بانداری ها سردرگریبان هستن

آواره درصحرا و دشت وبیابان هستن

از دست دولتمردان رو به خدا می کنند

طلب مرگ و میر بجای دعا می کنند 

ولی این مردم وفادارند به خون شهدا

ندارند سرسازش با اسراییل و کدخدا

این مردم عاشق رهبر و امامت هستند

مثل علیا استوار از استقامت هستند

همگی منتظرند تا برسد آن تکسوار 

تا بگیرد انتقام این همه ظلم آشکار 

شاعر و نویسنده: #علی_سرابی_یاقوند

 

انتهای خبر/

شهیدان کجایید

فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

پیر ما گفت شهادت هنر مردان است عقل نامرد در این دایره سرگردان است

 

 

 پیر ما گفت که مردان الهی مردند که به دنبال رفیق ازلی می گردند

 

 

 

 

 

 شهدا رفتند و ما مانده ایم . برای جانبازان که ماندن چه کردیم  

 

 

بسم رب الشهدا و الصدیقین

 

 

دلم را به آسمان ها می سپارم تا نوشته هایش را به تو نشان دهد تا شاید دفتر قلبم را ورق بزنی و گوشه ای از آن را بخوانی پس برایت می نویسم ، از دل غریب خود برایت می نویسم ، آری خیلی دلم می خواست با تو بودم در میان ابرها ، پیش خدا بودم نمی دانی که چقدر برایت دلتنگم، اشک هایم سرازیر است ای شهیدم، می خواهم با تو صحبت کنم اما با چه زبانی ؟!... با این زبانم که پر از گناه است؟نه نمی توانم! چگونه می شود مهمان آسمان باشم و با زبان زمینی خود صحبت کنم نمی دانم ، چه کنم ؟ پس با زبان کودکی ام برایت می نویسم چرا که به آسمان نزدیک تر است.هرصبح تصویر تو را می نگرم تا شاید تو هم به من نظری کنی نمیدانم نظرمیکنی اصلا می آیی؟ حتما ، تو می آیی . باور کن ، هر روز عطر وجودت را حس می کنم اما چرا نمی بینمت ؟ چرا صورت پر نورت را برایم نما یان نمی کنی ؟ می دانم ، این تقصیر چشم های من است. آن قدر گناه کرده ام که این گناهان چون پرده ای روی چشم ها یم شده اند و من تو را نمی بینم ای کاش دستم را می گرفتی تا این قدر احساس تنهایی نمی کردم . ای شهیدم ، تو اتینک در آسمان ها ماه مجلس شده ای عین ستاره ها چه زیبا می درخشی خوش به حال آن شبی که تو به آن نور می دهی تو به آن آرامش می دهی ای کاش من هم شب ها به جای خفتن در زمین در آسمان ها بودم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر شهید پرور اندیمشک ، خون گرم و استوار نام این همه شهید را فریاد می زند  حرف های من تازگی نخواهد داشت ولی روح می گیرد از پر و بال این شهیدان آن روزها که صدای الله اکبر با عمق احساسی وصف ناپذیر از سینه مردمانی ستم دیده پایه های ظلم را می لرزاند ، روزهای نزدیک به انفجار نور ، شهرمان از شجاعت آلاله ها دلگرم بود.ترس دیگر دست و پای کبوتران را نمی بست آمده بودند اثبات کنند در جبهه های حق و باطل ، حق را دلیرانه فریاد می زنند .

 

 

 

 

 

اگر سرتاپای وجودم بلرزد از یاد آوری نامشان سزاست چرا که ره بی انتهای شهادت ، مردانی بزرگ می طلبد و این عزیزان برایم مظهر واقعی اخلاصند . پس به شکرانه این رشادت ها و برای احترام به ساحت مطهرشان در طول این خیابان گام بر می دارم و در هر قدم خویش برای روح بلندشان صلوات خواهم فرستاد .

 

 

ای شهدا برخیزید گویی این جا همه چیز تمام شده است و انگار نسل جهاد دیده دیروز،به خط پایان رسیده است.اگر سراغمان نیایید و کلامی و حرفی بر زبان نیاورید ما هم کم کم باورمان می شود که همه چیز تمام شده است.باورمان می شود که دیگر رد پایی از شما پیش رویمان نیست ،باورمان می شود که ما هم دیگر باید مد،پرستیژ،آنگارد محاسن ،تیپ اداری و خلاصه همه چیزمان مثل آدم شود !!! اگر شما حرفی نزنید باورمان خواهد شد که امام جلوی چشمانمان جرعه جرعه جام زهر را نوشید و رفت و همگی گفتیم ،الحمد لله جنگ خانمان سوز تمام شد!!! ای شهدا که جوانمردی فقط در ذائقه ی شما بود،لحظاتی از خلوت بهشت فارغ شوید،زخم ترکش ها را فراموش کنید و از ما دلجویی کنید.بعد از شما لباس خاکیمان را از تن درآوردند اجازه نداریم مثل آن روز ها بگوییم "التماس دعا" !!! به ما آموختند که چگونه بخوانیم و بنویسیم !!! 

 

 

ای شهدا،دنیای بی شما و بی امام سخت است ! ای خوش انصاف ها ، اینجا دیگر با خاموشی بلدوزرهای جهادگران ،سنگر و خاکریزی که صداقت و درستی را بنا کند یافت نمی شود.اینجا فانوس ها خاموش است.خیانت به رفیق قاموس و جاویدان و رسیدن به جاه و مقام به بهای خاموشی عزت نفس است . ای شهدا اینجا دیگر از عروج خبری نیست و همه از برای "فنا"دست و پامی زنند . دست های ناپاک به هم گره خورده تا بر نسل جوان امروزی روح بی اعتقادی و دین زدگی را جریان دهد. 

 

 

دنیای غرب بر دل ها طبل هوس می کوبد و روزگار مردم پر فتنه ای که با زبان دین جویای مراد دنیا و مسند و بقا بر قدرت خویش اند و از تکه تکه شدن پیکر ها نردبان صعود می سازند اگر در برابر مظالمشان کلام حق بگویی به "مسلخ گاه"هوی و هوسشانقربانی می شوی و خلاصه اینجا بازار هزار رنگ بی مهری هاست. اینجا ساکنینش به جرم بی وفایی محکومند .آری شهدا برای همین است دلمان تنگ شماست از قول ما به امام بگویید قرار ما این نبود .دیگر از شما گفتن از چند شب خاطره فراتر نمی رود گریه و حسرت در فراق شما به جهالت و حواس پرتی یاد می شود .ای شهدا، به داد ما برسید،اینجا ماندن سخت است. در قنوتمان دلتنگی شماست و در سجده هامان بی تابی فراقتان و در رکوع هایمان خمیدگی دوری از شهادت است .ای شهدا سکوت غربت مان ،درد ناک ترین دردیست که تاب تحمل را از وجودمان زدوده است. ما هرگز به چنین صلح سبزی !!!!! فکر نمی کردیم و تنها میدان های سرخ ،اندیشه مان بود و اینک در قبیله درداز همه کس ما بازمانده ترینیم . به جرم بی شهادتی ریاضت تدریجی مرگ را منتظریم و در تب و تاب وصل به شما لحظه شماریم ، واگر این نباشیم باید آنقدر بی تفاوت شویم که همه چیزمان را یک شبه فراموش کنیم تا ما هم به نوایی برسیم و از راه کارهای تملق و چاپلوسی با فراموشی تفکر امام ، خادمین درگاه مصلحت اندیشان شویم . ای شهدا در روزگار فقر محبت ها نگاهمان لبریز از باده التماس به شماست اگر خوب گوش کنید خواهید دانست که دل شکسته ما بهترین تاری است که در فراقتان شب و روز را می نوازد . بعد از شما تحمل خیلی چیز ها سخت است به بهانه صبر ما را به "سکوت" مرگ آوری دعوت می کنند.

 

 

 

 

 

کام یابی های دنیا مقدمه فراموشی ذکر خداست و خاتمه اش با لبخند شیطان مأنوس است . ای شهدا ما برای شما صبر می کنیم ولو با فنا و فراموشی مان.

 

 

 

 

 

ای شهدا شما که در جلوت دوست خلوت انس یافته اید دستی بر دل های پیر رنج ما برآورید.

 

 

 

 

 

خداحافظ ای شهدا ، ای گلبرگ های خونین شلمچه ، ای لبهای سوخته فکه ، ای گلوهای تشنه ، ای تشنه های فرات شهادت ، خداحافظ ، شما رفتید و مائیم و راه نا تمام ! ...

 

 

 علی سرابی یاقوند

 

 

دوکوهه ای همه ی هستی من یارکجاست

فرهنگی

 

دوکوهه ی تنهایی 

من ازدوکوهه دارم سلامی

ازکرخه ودز دارم پیامی

حافظ نام دوکوهه هستم

سنگرغیرت درآنجابستم

دوکوهه یعنی نگین شهرم

یاقوت سرخ ازشهیدمیخرم

دوکوهه یعنی سمبل ایثار

که ازشهیدان مانده یادگار

دوکوهه یعنی نمادغیرت

ازحامیان عشق و ولایت

دوکوهه یعنی غروروعزت

یادگاری از احمد و همت

دوکوهه داردروایتی خوش

ازاندیمشک تاهور وعین خوش

هوای یاران کرده اسیرم

ازاین جدایی ایکاش بمیرم

سکوی پروازبودی زمانی

هیچ فکرنکردی تنهابمانی؟

بگوبرایم حاج احمدت کو؟

ازاشک همت ازکلهربگو؟

دوکوهه دارم گلایه بسیار

ازمردمان همین روزگار

عده ایی شدن حکیم ودانا

مثل خوارج دارندفتنه ها

خون می چکدازدل امیرم

رواست اگرازغصه بمیرم

برنیزه کردندن کتاب قرآن

ازامام خویش نگیرندفرمان

دوکوهه دردم دردغریبی ست

دستان زینب وغم اسیری ست

ایکاش بیایدحضرت حجت

تاابن ملجم نزده ضربت

دوکوهه (علیا)داردوصیت

دوباره برخیز تنهاست ولایت

ازجابپاخیز بگشای پروبال

مهیا نمای سکوی آمال 


 علی (علیا) سرابی یاقوند

اندیمشک


 

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 10 صفحه بعد

درباره ما

به وب سایت لر پرس ✋ خوش ✋ آمدید قوم لر یکی از سربلندترین اقوام ایرانی است که نقش بی بدیلی در ساختن تمدن ایرانی ایفا کرده است.مردمان لرزبان در کشورهای ایران-عراق-سوریه-چین-عمان -ترکیه- روسیه و افغانستان زندگی می کنند. لرزبان ایران در جنوب غرب کشور و در امتداد کوههای سر به فلک کشیده زاگرس سکونت دارند.لرستان پشتکوه یا ایلام امروزی از دیر باز یکی از اصلی ترین سکونتگاههای قوم لرمحسوب می شده و می شود.

جستجو

تصاویر منتخب

آرشیو

نويسندگان

لینک دوستان

اشعار لری

شبکیا اجتماعی

موضوعات

 

پایگاه تحلیلی خبری لرپرس

ارائه اخبار وتحلیل های جامع _ معرفی قوم لر _ارسال آهنگ ها و دکلمه های قدیم و جدید_ معرفی جاذبه های طبیعی باستانی گردشگری